FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

Reserves

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil
2022-2021

Lasten

52.717

5.868

4.084

-1.784

Baten

55.684

15.603

7.379

8.224

Saldo

-2.967

-9.735

-3.295

6.440

In de begroting 2021 is een onttrekking uit de algemene reserve geraamd van ruim € 618.000,- als incidentele bijdrage in hogere kosten Wmo (2019 t/m 2021 op basis van besluitvorming begroting 2019). Omdat er in de begroting 2022 geen onttrekking meer plaatsvindt is dit een budgettair nadeel.

In de begroting 2021 is ter ontlasting van de algemene middelen een bijdrage uit de reserve onderwijshuisvesting van € 250.000,- geraamd. In de begroting 2022 is een dergelijke bijdrage niet geraamd, hierdoor is dit een budgettair nadeel.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30