FINANCIËLE BEGROTING

Meerjarenperspectief

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

Baten

 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Openbare orde en veiligheid

5.584

123

5.461

5.674

123

5.551

5.746

123

5.623

5.820

123

5.697

Verkeer, vervoer en waterstaat

10.525

493

10.032

10.527

451

10.076

10.955

442

10.514

10.785

432

10.353

Economische zaken en promotie

6.542

5.087

1.455

5.020

3.598

1.422

5.020

3.598

1.422

4.307

2.886

1.422

Onderwijs

5.672

2.018

3.654

5.484

2.022

3.462

5.572

2.026

3.546

5.611

2.030

3.581

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

18.445

1.539

16.906

17.562

1.569

15.993

17.860

1.601

16.259

18.378

1.632

16.745

Zorg, inkomen en participatie

66.845

17.470

49.376

66.574

17.252

49.322

66.075

16.947

49.128

65.736

16.870

48.865

Volksgezondheid en milieu

14.816

13.601

1.215

14.928

13.559

1.369

14.874

13.693

1.181

15.001

13.764

1.236

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing

7.112

5.645

1.467

3.446

1.973

1.473

3.365

1.974

1.391

8.831

7.417

1.414

Middelen, bestuur en algemeen beheer

4.422

1.129

3.293

4.180

1.121

3.059

4.289

1.141

3.148

3.990

1.145

2.845

Totaal programma's

139.963

47.105

92.859

133.395

41.668

91.727

133.756

41.545

92.212

138.459

46.299

92.158

Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien

4.468

113.637

-109.170

4.780

114.712

-109.931

5.606

116.383

-110.776

6.642

118.200

-111.558

Overhead

18.989

87

18.902

19.058

51

19.008

18.262

51

18.211

17.775

51

17.724

Vennootschapsbelasting

17

17

17

17

17

17

17

17

Geraamd saldo van baten en lasten

163.437

160.829

2.608

157.250

156.431

821

157.641

157.979

-336

162.893

164.550

-1.659

Reserve mutaties

4.084

7.379

-3.295

5.206

5.549

-343

5.580

5.443

137

5.456

4.720

737

Geraamd resultaat

167.521

168.208

-687

162.456

161.980

478

163.221

163.422

-199

168.349

169.270

-922

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30