FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

In dit hoofdstuk volgt per programma een toelichting op de belangrijkste financiële mutaties. Daarnaast wordt hieronder een algemene toelichting gegeven op kapitaallasten en salariskosten. Bij de afzonderlijke programma's komen deze in de toelichting niet terug.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30