FINANCIËLE BEGROTING

Uitgangspunten voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2022-2025

Lasten

2021

2022

2023

2024

2025

Salarissen

3,16%

2%

2%

2%

2%

Omslagrente

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Rente grondexploitatie

1,16%

1,16%

1,16%

1,16%

1,16%

Prijsindex goederen en diensten

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

Baten

2021

2022

2023

2024

2025

Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten

12,46%

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Rioolheffing (cf. GRP 2020-2026)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Nationale consumentenprijsindex (cpi, %) van toepassing op voor aan derden in rekening te brengen tarieven (leges, heffingen, belastingen, privaatrechtelijk etc.)

2,63 %

1,4 %

1,4 %

1,4 %

1,4 %

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30