FINANCIËLE BEGROTING

Incidentele baten en lasten

Recapitulatie

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

begrotingsevenwicht

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten programma 1

5.584

5.584

5.674

5.674

5.746

5.746

5.820

5.820

Lasten programma 2

10.525

10.525

10.527

10.527

10.955

10.955

10.785

10.785

Lasten programma 3

6.541

4.317

2.225

5.020

2.760

2.260

5.020

2.761

2.259

4.307

2.047

2.260

Lasten programma 4

5.672

125

5.547

5.484

5.484

5.572

5.572

5.611

5.611

Lasten programma 5

18.444

78

18.367

17.563

25

17.538

17.860

17.860

18.379

18.379

Lasten programma 6

66.845

217

66.628

66.573

51

66.522

66.075

66.075

65.736

65.736

Lasten programma 7

14.816

14.816

14.929

14.929

14.874

14.874

15.001

15.001

Lasten programma 8

7.112

4.059

3.053

3.373

235

3.138

3.291

3.291

8.758

5.370

3.388

Lasten programma 9

4.422

480

3.942

4.180

4.180

4.289

4.289

3.991

3.991

Totaal lasten programma's

139.961

9.275

130.686

133.323

3.071

130.252

133.682

2.761

130.921

138.388

7.417

130.971

Baten programma 1

123

123

123

123

123

123

123

123

Baten programma 2

493

493

451

451

441

441

432

432

Baten programma 3

5.087

4.249

838

3.598

2.760

838

3.598

2.761

837

2.885

2.047

838

Baten programma 4

2.018

2.018

2.022

2.022

2.026

2.026

2.029

2.029

Baten programma 5

1.539

1.539

1.570

1.570

1.601

1.601

1.632

1.632

Baten programma 6

17.469

17.469

17.252

17.252

16.946

16.946

16.870

16.870

Baten programma 7

13.601

13.601

13.559

13.559

13.693

13.693

13.764

13.764

Baten programma 8

5.646

3.900

1.746

1.901

235

1.666

1.901

1.901

7.345

5.370

1.975

Baten programma 9

1.129

1.129

1.120

1.120

1.141

1.141

1.145

1.145

Totaal baten programma's

47.105

8.149

38.956

41.596

2.995

38.601

41.470

2.761

38.709

46.225

7.417

38.808

Saldo van baten en lasten programma's

92.856

1.126

91.730

91.727

76

91.651

92.212

92.212

92.163

92.163

Recapitulatie

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

begrotingsevenwicht

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten alg. dekkingsmiddelen

4.585

4.585

4.748

4.748

5.573

5.573

6.608

6.608

Lasten overhead

18.989

671

18.318

19.058

117

18.941

18.262

18.262

17.775

17.775

Lasten vennootschapsbelasting

17

17

17

17

17

17

17

17

Lasten onvoorzien

33

33

33

33

34

34

34

34

Totaal lasten diversen

23.624

671

22.953

23.856

117

23.739

23.886

23.886

24.434

24.434

Baten alg. dekkingsmiddelen

113.638

364

113.274

114.712

114.712

116.383

116.383

118.200

118.200

Baten overhead

87

87

51

51

51

13

38

51

51

Baten vennootschapsbelasting

Baten onvoorzien

Totaal baten diversen

113.725

364

113.361

114.763

114.763

116.434

13

116.421

118.251

118.251

Saldo van diversen

90.101

-308

90.409

90.907

-117

91.024

92.548

13

92.535

93.817

93.817

Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diversen

2.755

1.434

1.321

820

193

627

-336

-13

-323

-1.654

-1.654

Stortingen in reserves

4.084

364

3.720

5.206

12

5.194

5.580

216

5.364

5.456

106

5.350

Onttrekkingen aan reserves

7.529

2.268

5.261

5.549

373

5.176

5.443

5.443

4.720

4.720

Geraamd resultaat

690

470

220

-477

168

-645

199

-203

402

918

-106

1.024

Totaal structurele lasten

157.359

159.185

160.171

160.755

Totaal structurele baten

157.578

158.540

160.573

161.779

Structurele baten- en lasten

220

-645

402

1.024

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30