Programmaplan

PR09 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Thema

Speerpunten

Personeel en organisatie

Strategisch personeelsbeleid

Organisatieverandering (WinD)

Dashboard beschikbaar

Financiën

Structureel financieel gezond

Stabiele lokale lastendrukontwikkeling met bij voorkeur zo laag mogelijke lasten voor inwoners

Dienstverlening

Interne en externe dienstverlening met optimaal gebruik van de digitale mogelijkheden

Facilitair

Meerjarig Onderhoudsprogramma voor de inventaris en roerende zaken van het stadhuis

Informatie

Masterplan digitale transitie

Publiekszaken

Toekomstbestendige dienstverlening vanuit Publiekszaken

Communicatie

Gemeentelijke communicatie gericht op het creëren van verbinding en interactie

Participatie

Inwoners op een effectieve manier laten participeren in gemeentelijke beleidsvorming en- uitvoering

Bedragen x € 1.000
Lasten € 4.761
Baten € -1.413
Saldo € 3.348
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30