Programmaplan

PR08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema

Speerpunten

Wonen

Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen, waarbij we tempo houden op bouwontwikkeling

Ambitie: voortrekkersrol in Limburg op het gebied van gasvrije woningen

Aandacht voor specifieke doelgroepen

Verdere voorbereiding aardgasvrij-proof maken van woningen

Ruimtelijke Ordening

Voorbereiding Omgevingswet

Vaststellen Omgevingsvisie fase1

Laarveld fase 4 in 2023 op de markt

Bedragen x € 1.000
Lasten € 18.524
Baten € -17.501
Saldo € 1.023
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30