Programmaplan

PR03 Economische zaken en promotie

Thema

Speerpunten

Economie en arbeidsmarkt

Regionaal economische structuurversterking

Lokale arbeidsmarktagenda en regionaal arbeidsmarktbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Plan uitvoering citymarketing en merkstrategie

Vitale binnenstad

Bedragen x € 1.000
Lasten € 6.596
Baten € -4.983
Saldo € 1.614
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30