Programmaplan

Overhead

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de overhead van de gemeente Weert. De programma’s bevatten alleen de lasten en baten van het primaire proces. De overheadkosten, die worden toegerekend aan investeringen en grondexploitaties, worden in eerste instantie op overhead verantwoord en vanuit daar doorbelast. Daarbij wordt een vaste opslag per formatieplaats gehanteerd, die wordt berekend door alle overhead te verdelen over de direct toerekenbare formatie.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30