Programmaplan

PR04 Onderwijs

Thema

Speerpunten

Onderwijs

Adequate onderwijshuisvesting

Experimenteerruimte voor jeugdparticipatie en nieuwe onderwijsvormen

Bedragen x € 1.000
Lasten € 5.851
Baten € -2.376
Saldo € 3.475
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30