Programmaplan

PR02 Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema

Speerpunten

Gezond en duurzaam bewegen

Aanleg hoogwaardige fietsverbindingen

Aanbod fietsparkeerplaatsen vergroten

Impuls geven aan recreatieve fietsroutenetwerk

Stimuleren gezond, duurzaam en veilig mobiliteitsgedrag

Mobiliteit voor iedereen

Vervoer op maat in kernen

Weert bereikbaar

Optimaliseren verbinding Eindhoven (auto, fiets en OV)

Spoorverbinding Hamont - Weert

Verkeersveiligheid

Oplossen van knelpunten c.q. aanpak verkeersonveilige situaties

Minder verkeersongevallen en minder ernstige verkeersslachtoffers

Bedragen x € 1.000
Lasten € 11.994
Baten € -1.451
Saldo € 10.543
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30