FINANCIËLE BEGROTING

Vervangingsinvesteringen

Nr

Omschrijving vervangingsinvestering

Investe-ring

afschr termijn

Expl. kosten

i/s

Jaarlast 2022

Jaarlast 2023

Jaarlast 2024

Jaarlast 2025

Pr.

Rentepercentage 2022 is:

0,5%

1

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2023

53.000

53.000

53.000

2

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2024

48.000

48.000

2

2

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2023

12.500

12.500

12.500

2

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2024

12.500

12.500

2

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2025

12.500

2

3

Bomenbeheerplan (9 jaar m.i.v. 2018, jaar uitstel)

50.000

25

72.250

s

72.250

72.250

72.250

72.250

5

4

Computerapparatuur (iPads) raadsleden

50.000

4

12.500

12.500

12.500

12.500

9

5

Vervanging bus GEO-medewerkers

30.000

5

s

6.150

6.150

6.150

6.150

9

6

Vervanging VRI kruising Ringbaan Oost-Roermondseweg

350.000

20

s

19.250

19.250

19.250

19.250

2

Subtotaal

110.150

175.650

236.150

248.650

Beschikbare budget

164.150

400.000

721.500

762.000

Nog over

54.000

224.350

485.350

513.350

Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget:

7

Meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering (GRP):

7

- fase 2022: Moesel fase 2 € 9.132.661,-; aanleg buffer stadsrandzone € 209.767,-; gemalen en drukriolering € 1.527.847,-; relinen € 509.282,-; optimalisatie IBA's € 94.923,-; BRP maatregelen € 43.574,-.

11.518.054

15-60

i/s

7

Dekking kapitaal- en exploitatielasten GRP via V1026, exploitatiebudgetten en R2167.

i/s

0

0

0

7

- fase 2023

5.037.000

0

0

7

- fase 2024

5.628.000

0

7

- fase 2025

Reiniging

8

Ondergrondse inzamelstations - 2022

75.000

10

7.875

7.875

7.875

7.875

7

Ondergrondse inzamelstations - 2023

7.875

7.875

7.875

7

Ondergrondse inzamelstations - 2024

7.875

7.875

7

Ondergrondse inzamelstations - 2025

7.875

7

9

Glasbakken - 2022

50.000

10

5.250

5.250

5.250

5.250

7

Glasbakken - 2023

5.250

5.250

5.250

7

Glasbakken - 2024

5.250

5.250

7

Glasbakken - 2025

5.250

7

Totaal structurele lasten

13.125

26.250

39.375

52.500

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30