Programmaplan

Vennootschapsbelasting

Op basis van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen is de gemeente
vennootschapsbelastingplichtig. Naar aanleiding van de uitlatingen van de Belastingdienst, van toepassing zijnde ontwikkelingen in wet- en regelgeving, jurisprudentie en handreikingen van de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) is een clustering van activiteiten voor de vennootschapsbelasting opgezet. Per geclusterde activiteit wordt jaarlijks bepaald of sprake is van vennootschapsbelastingplicht, omdat de activiteit door de ondernemerspoort komt. Deze activiteiten worden in de aangifte opgenomen.

Over de volgende activiteiten betaalt de gemeente vennootschapsbelasting:

  • het ophalen van bedrijfsafval
  • het verkopen van recyclebaar afval
  • reclamediensten

Straatparkeren en marktgelden worden in de aangifte opgenomen maar zijn vrijgesteld op basis van de overheidsvrijstelling. Over deze activiteiten hoeft per saldo dus geen vennootschapsbelasting te worden betaald.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30