Programmaplan

PR01 Openbare orde en veiligheid

Thema

Speerpunten

Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

Veilige woon- en leefomgeving

Criminele ondermijning

Crisisbeheersing en brandweerzaken

Versterking positionering toezicht en handhaving bijzondere wetten

Borgen van veiligheid bij evenementen

Cybercrime - Horizontale fraude

Bedragen x € 1.000
Lasten € 5.484
Baten € -106
Saldo € 5.378
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30